Jaarrekeningen en belastingaangiften in Utrecht

Aangiftehulp ondernemers in Utrecht

ZZP-ers en Eenmanszaken

vanaf

€750,-

Onderstaand is inbegrepen
 • Controleren en corrigeren van uw boekingen;
 • Controle en herziening van de ingediende Btw-aangiften;
 • Uitstelregeling aangifte inkomstenbelasting;
 • Opstellen jaarrekening;
 • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting ondernemer en fiscaal partner.

VOF’S

vanaf

€850,-

Onderstaand is inbegrepen
 • Controleren en corrigeren van uw boekingen;
 • Controle en herziening van de ingediende Btw-aangiften;
 • Uitstelregeling aangifte inkomstenbelasting;
 • Opstellen jaarrekening;
 • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting ondernemer en fiscaal partner.

BV’S

vanaf

€950,-

Onderstaand is inbegrepen
 • Controleren en corrigeren van uw boekingen;
 • Controle en herziening van de ingediende Btw-aangiften;
 • Uitstelregeling aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting;
 • Opstellen jaarrekening;
 • Verzorgen aangiften Vpb- en IB en deponeren jaarstukken.

Fiscale aspecten jaarrekening

Eerst is het belangrijk om te weten wat een jaarrekening is. Een jaarrekening is een (verplicht) jaarlijks financieel verslag dat bestaat uit een balans en resultatenrekening met eventuele toelichting. Voor de opstelling van een jaarrekening zijn regels aan gebonden en dienen dus conform de wet-en regelgeving verwerkt te worden. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf uit Utrecht zijn er verschillende wet- en regelgevingen waaraan u moet voldoen. Deze kunnen van de International Accounting Standards zijn of de Raad voor de Jaarverslaggeving . Voor de meeste bedrijven in Nederlands is de Raad voor de Jaarverslaggeving voldoende om een jaarrekening op te stellen.

Bij het opstellen van een jaarrekening komt veel meer bij kijken dan alleen het opstellen van een balans en resultatenrekening. Vooraf moet er bijvoorbeeld een keuze gemaakt worden om welke grondslagen en schattingsmethoden te gebruiken.

Nadat een ‘normale’(commerciele) jaarrekening is opgesteld, dient een fiscale jaarrekening opgesteld te worden. Deze dient op basis van de fiscale grondslagen gemaakt te worden. In de meeste gevallen verschillen deze van de grondslagen die toegepast worden bij de commerciele jaarrekening. Hierdoor verschillen ook enkele bedragen van de balans en resultatenrekening van de fiscale jaarrekening, ten opzichte van de bedragen van de commerciele jaarrekening. De reden dat de belastingdienst een fiscale jaarrekening verplicht, is om tot het belastbaar bedrag te komen, waarna de hoogte van de belasting berekend kan worden. Het belastbaar bedrag kan niet uit de commerciele jaarrekening vandaan gehaald woren omdat hier vaak waarderingsgrondslagen toegepast worden die fiscaal gezien zeer voordelig uitpakken voor de onderneming.

Omdat dit niet altijd zo gedaan kan worden en eenvoudig gemaakt kan worden, kunt het opstellen van uw jaarrekening over laten aan AVESTA Tax & Finance. Wij zorgen ervoor dat al uw gegevens correct en op een voordelige manier verwerkt worden in de jaarrekening. Tevens deponeren wij gelijk uw voltooide jaarrekening bij de Kamer van Koophandel zodat u helemaal niks zelf hoeft te doen.

Ondernemersaangiften

Bent u ondernemer in Utrecht en zoekt u een administratiekantoor die snel uw ondernemersaangiften kan verwerken en indienen tegen een laag vast tarief? Dan is AVESTA Tax & Finance de juiste administratie kantoor voor u. Wij van AVESTA Tax & Finance zetten ons in om u te ontzorgen van al uw administratieve lasten. Één van deze lasten kunnen bijvoorbeeld ondernemersaangiften zijn die vrij ingewikkeld kunnen zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld diverse aftrekposten of regelingen missen die fiscaal aantrekkelijk zijn.

Tevens wordt vaak de vraag gesteld wat juist het verschil is tussen ondernemersaangiften en particuliere aangifte inkomstenbelastingen. Particuliere aangifte inkomstenbelastingen hebben betrekking tot mensen die hun inkomen krijgen van hun werkgever en ondernemers die beschikken over een BV en dus ook loon krijgen uit hun BV. In het geval dat u werkzaam bent bij uw werkgever, stuurt hij of zij alle gegevens door naar de belastingdienst die betrekking hebben tot uw inkomstenbelasting. In het geval dat u een BV heeft, moet u naast inkomstenbelasting ook vennootschapsbelasting betalen. Ook deze gegevens worden gestuurd naar de belastingdienst die het vervolgens controleerd. In beide gevallen is het duidelijk wat de grootte van uw inkomen is en dus ook hoeveel belasting ingehouden moet worden. Bij eenmanszaken en vof’s is dit inzicht er niet en is het lastiger om vast te stellen hoeveel belasting ingehouden moet worden. Bij eenmanszaken en vof’s worden immers geen loon uitgekeerd, waardoor de belastingdienst geen idee heeft wat je hebt verdiend in je onderneming. Om alsnog deze gegevens te verkrijgen dient de ondernemer een ondernemersaangifte in te dienen. Hieruit kan de belastingdienst de financiele gegevens uit halen, waarna er belastingberekeningen op toegepast kunnen worden.

Bij vrijwel alle aangiften, dus ook ondernemersaangiften, bestaat de mogelijkheid om uitstel aan te vragen indien het niet lukt om de aangifte op tijd in te dienen. Bij het aanvragen om uitstel dient dit voor 1 september aangevraagd te worden. Voor ondernemers is het mogelijk om tot 1 april uitstel aan te vragen en particulieren tot 1 mei.

Indien u moeite heeft met uw ondernemersaangiften, kunt u AVESTA Tax & Finance B.V. inschakelen om uw belastingaangiften te verzorgen.